Veebipoe müügitingimused

Veebipoe www.koerakeelekool.ee (edaspidi Veebileht) omanik on Mikiwal OÜ (registrikood 14100490).

Müügilepingu kehtivus, toote- ja hinnainfo

Müügitingimused kehtivad Veebilehelt toodete ostmisel. Veebilehel müüdavate toodete hinnad on märgitud toodete juurde. Teave toote kohta on esitatud Veebilehel vahetult toote juures.

Tellimuse vormistamine

Toote ostmiseks tuleb Veebilehe e- poes lisada soovitud toode ostukorvi ja tellimuse vormistamiseks tuleb täita nõutud andmeväljad.

Seejärel kuvatakse tasu suurus, mille saab tasuda pangaülekandega. Arveldamine toimub eurodes.

Internetipõhise koolituse ostmisel, saadetakse peale tasumisele kuuluva summa laekumist Veebilehe omaniku arvelduskontole, 24 tunni jooksul link videokoolitusele ligi pääsemiseks.

Kui tellimust ei ole võimalik täita, teavitatakse sellest ostjat esimesel võimalusel ning tagastatakse tasutud raha viivitamata, kuid mitte hiljem kui 14 päeva jooksul teate saatmisest.

Makseviisid

Maksta saab pangaülekandega Veebilehe omaniku arvelduskontole.

Tellitud koolituse kasutamine

Kliendil on peale ligipääsu saamist õigus materjale õppeesmärkidel kasutada kuni 2 kuud.

Materjalide kopeerimine, levitamine ja ilma loata kasutamine on keelatud. Kõik tekstid, harjutused, treeningkavad, millele ligipääsu Veebileht müüb, on Mikiwal OÜ omand ja kaitstud autoriõigusega. Mikiwal OÜ kirjaliku taasesitamist võimaldava loata ei ole materjalide terviklikult ega osaliselt jagamine või avaldamine lubatud.

Veebilehe omanik soovitab enne koolituses toodud info kasutamist kliendil veenduda, et tema koera tervislik seisund on koolituse kasutamiseks sobiv. Krooniliste tervisemurede korral, peale vigastusi või kirurgilisi sekkumisi soovitab Veebilehe omanik konsulteerida veterinaariga ning veenduda koera tervisliku seisundi sobivuses koolitusekasutamiseks. Kliendil lasub ainuvastutus tuvastata tema koera tervisliku seisundiga lubatud ja mittelubatud füüsilised tegevused.

Klient teeb lõplikud treeningualased otsused ise, kasutades selleks oma parimat äranägemist ning lähtudes oma koera vanusest, tõu eripäradest ja tervislikust seisundist.

Klient teadvustab, et koolituste tulemuslikkus sõltub erinevatest faktoritest, muuhulgas koera toitumine, geneetilised soodumused, koera kasv, koera üldine füüsiline koormus, erinevate trennide koosmõju, treeningute regulaarsus.

Klient teadvustab, et koolitustes toodud koerte füüsilist treeningut puudutav info võib olla ebatäpne ja mittetäielik. Klient teadvustab, et koolitustes pakutud harjutused ja treeningkavad ei arvesta iga koera individuaalseid vajadusi. Koolitustes pakutud harjutused ja treeningkavad on loodud ennekõike terve täiskasvanud koera vajadusi silmas pidades.

Taganemisõigus

Kui koolitusmaterjalid on kliendi poolt juba avatud, siis vastavalt VÕS § 53 lg 4 ei ole võimalik toodet tagastada ning taganemisõigus ei kehti.

Koolituse, kursuse või muu mittefüüsilisele teenusele/tootele taganemisõigus ei kohaldu juhul, kui kliendile on e- postile saadetud videokoolitusele juurdepääsu link.

Toote tagastamiseks tuleb esitada kauba ostmisest taganemise avaldus ning saata see e- posti aadressile britt@koerakeelekool.ee hiljemalt 14 päeva jooksul koolituse tellimisest.

Veebileht tagastab kliendi pangakontole mitte hiljem kui 14 päeva möödumisel arvates taganemisavalduse saamisest kõik ostjalt lepingu alusel saadud tasud.

Pretensiooni esitamise õigus

Veebileht vastutab ostjale müüdud toote lepingutingimustele mittevastavuse või puuduse eest, mis oli olemas juba asja üleandmise hetkel alates toote üleandmisest ostjale.

Kui Veebilehelt ostetud tootel on puudused, mille eest Veebileht vastutab, parandab Veebileht puudusega toote või tagastab selle eest ostja poolt tasutud summa.

Veebileht vastab kliendi esitatud kaebusele kirjalikult või kirjalikku taasesitamist võimaldavas vormis 15 päeva jooksul.

Otseturustus ja isikuandmete töötlemine

Veebileht kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid vastavalt Isikuandmete kaitse ja privaatsuspoliitikale. Veebileht kasutab ostja poolt sisestatud isikuandmeid ainult tellimuse töötlemiseks ning toote ostjale saatmiseks.

Vaidluste lahendamine

Kui ostjal on Veebilehe osas pretensioone, tuleb need saata e- kirja aadressile britt@koerakeelekool.ee. Kui ostja ja Veebileht ei suuda lahenda vaidlust kokkuleppe teel, siis on ostjal võimalik pöörduda Tarbijavaidluste komisjoni poole. Tarbijavaidluste komisjoni pädevuses on lahendada ostja ja Veebilehe vahel sõlmitud lepingust tulenevaid vaidlusi. Ostja kaebuse läbivaatamine komisjonis on tasuta.